Vårt omfattande näringskoncept (livscykel) för hundar av alla raser.

De högkvalitativa, vetefria recepten uppfyller de speciella kraven för din hund i varje livsstadium och är anpassade till hans individuella aktivitet.